Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản số 1282/SGTVT-VTPT&LN ngày 31-8-2021 về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.