Chiều ngày 5/5, Tại xã Phúc Ninh, bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và bà Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc với cử tri trước trước kỳ họp ...