pho-bi-thu_28896_7d9c7.jpg

Đ/c Phạm Kiên Cường 

Phó Bí thư Hyện Uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện

 

 

 

btv-4_f7e7c.jpg

Đ/c Vũ Hồng Xuân

Phó Chủ tịch HĐND Huyện