01

Đ/c Phạm Ninh Thái

Bí thư Huyện uỷ

02

Đ/c Phạm Kiên Cường

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

03

Đ/c Nguyễn Hữu Phương

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

04

Đ/c Vũ Hồng Xuân

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

05

Đ/c Lê Quang Toàn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

06

Đ/c Trần Giang Tuyên

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện

07

Đ/c Nguyễn Mạnh Thuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

08

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan UBKT-Thanh tra huyện

09

Đ/c Lê Thị Hoa

Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

10

Đ/c Nguyễn Xuân Nho

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Đ/c Đỗ Văn Tuấn

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng huyện

12

Đ/c Vũ Mạnh Cường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện

13

Đ/c Nguyễn Quang Thắng

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

14

Đ/c Đặng Phi Trường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện

15

Đ/c Lại Thị Thuý Vân

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Ban Dân vận huyện uỷ

16

Đ/c Ngô Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện

17

Đ/c Trần Hữu Hùng

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

18

Đ/c Đào Mai Hương

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

19

Đc Trần Đức Luân

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Yên Sơn

20

Đ/c Phạm Công Nguyên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện

21

Đ/c Đỗ Xuân Hải

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện

22

Đ/c Tạ Văn Tình

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện

23

Đ/c Chẩu Bình Yên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

24

Đ/c Hoàng Thị Chuyên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện

25

Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

26

Đ/c Đỗ Chí Thanh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện

27

Đ/c Nguyễn Xuân Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh án Toà án nhân dân huyện

28

Đ/c Đinh Thị Tú Anh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

29

Đ/c Phùng Quang Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

30

Đ/c Phạm Anh Sơn

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện

31

Đ/c Khúc Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh

32

Đ/c Nguyễn Đình Tứ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Đạo Viện

33

Đ/c Nguyễn Lương Hiên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Yên Sơn

34

Đ/c Lê Hồng Việt

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân

35

Đ/c Hoàng Đức Cảnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Bằng

36

Đ/c Trọng Văn Vĩnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Kim Quan

37

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Môn