01

Đ/c Phạm Ninh Thái

Bí thư Huyện uỷ

02

Đ/c Đỗ Hùng Đức

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

03

Đ/c Nguyễn Hữu Phương

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

04

Đ/c Vũ Hồng Xuân

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

05

Đ/c Lê Quang Toàn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

06

Đ/c Trần Giang Tuyên

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện

07

Đ/c Nguyễn Mạnh Thuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

08

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan UBKT-Thanh tra huyện

09

Đ/c Lê Thị Hoa

Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

10

Đ/c Trịnh Văn Định

Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Chỉ huy trưởng Ban CHQS Huyện

11

Đ/c Bùi Quang Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Trưởng Công an huyện

12

Đ/c Đinh Văn Tính

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đ/c Đỗ Văn Tuấn

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng huyện

14

Đ/c Vũ Mạnh Cường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện

15

Đ/c Nguyễn Quang Thắng

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

16

Đ/c Đặng Phi Trường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện

17

Đ/c Lại Thị Thuý Vân

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Ban Dân vận huyện uỷ

18

Đ/c Ngô Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện

19

Đ/c Trần Hữu Hùng

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

20

Đ/c Đào Mai Hương

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

21

Đc Trần Đức Luân

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Yên Sơn

22

Đ/c Phạm Công Nguyên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện

23

Đ/c Đỗ Xuân Hải

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện

24

Đ/c Tạ Văn Tình

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện

25

Đ/c Chẩu Bình Yên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

26

Đ/c Hoàng Thị Chuyên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện

27

Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

28

Đ/c Đỗ Chí Thanh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện

29

Đ/c Nguyễn Xuân Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh án Toà án nhân dân huyện

30

Đ/c Đinh Thị Tú Anh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

31

Đ/c Phùng Quang Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

32

Đ/c Phạm Anh Sơn

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện

33

Đ/c Khúc Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh

34

Đ/c Nguyễn Đình Tứ

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Đạo Viện

35

Đ/c Nguyễn Lương Hiên

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Yên Sơn

36

Đ/c Lê Hồng Việt

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân

37

Đ/c Hoàng Đức Cảnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Bằng

38

Đ/c Trọng Văn Vĩnh

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Kim Quan

39

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Môn