Đ/c Phạm Ninh Thái 

   Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, huyện Yên Sơn

 

 

22.jpg

Đ/c Đỗ Hùng Đức

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phương Phó Bí thư huyện uỷ Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phương 

Phó Bí thư Huyện uỷ,
 Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn