Đ/c Phạm Ninh Thái 

   Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, huyện Yên Sơn

 

 

Đ/c Phạm Kiên Cường  Phó Bí thư huyện uỷ Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

 

Đ/c Phạm Kiên Cường

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phương Phó Bí thư huyện uỷ Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phương 

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn