22(1).jpg

Đ/c Đỗ Hùng Đức

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

 

   Đ/c Phạm Ninh Thái 

   Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, huyện Yên Sơn

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phương Phó Bí thư huyện uỷ Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

Đ/c Nguyễn Hữu Phương

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

 

 

Đồng chí Vũ Hồng Xuân 

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn 

Đồng chí Lê Quang Toàn

Uỷ viên BTV  Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn

TUAN_KIEM_TRA_1_7a302.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ viên BTV  Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan UBKT-Thanh tra huyện Yên Sơn

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Thuấn
Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ Yên Sơn

 

Đ/c Lê Thị Hoa
Ủy viên BTV Huyện uỷ,Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Thủ trưởng Cơ quan Khối Dân huyện Yên Sơn

Đ/c Trần Giang Tuyên
Ủy viên BTV Huyện uỷ,Thủ trưởng Cơ quan tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn

              

                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

         Đ/c: Trịnh Văn Định                                                                                   Đ/c Bùi Quang Tuấn

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện                                                                      Trưởng Công an huyện