• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN
Tin liên quan
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gỡ khó phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo ra lớp kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều đảng bộ, chi bộ gặp khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên.

Loay hoay phát triển đảng viên

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 4.000 đảng viên. Tính bình quân mỗi năm chỉ kết nạp được 1.111 đảng viên.

Theo kế hoạch năm 2023, Đảng bộ huyện Hàm Yên phấn đấu kết nạp 248 đảng viên. 9 tháng năm 2023, toàn Đảng bộ mới chỉ kết nạp được 133 đảng viên. Đồng chí Phùng Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên cho biết, bên cạnh nhiều đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng như: Đảng bộ Yên Lâm, Thành Long, Yên Thuận thì còn nhiều đảng bộ khó khăn trong kết nạp đảng viên. Trong đó có gần 130 chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Đảng bộ huyện Yên Sơn hiện có 13 chi bộ thôn có dưới 5 đảng viên và gần 200 chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Trong đó có nhiều chi bộ 5 năm trở lên không kết nạp được đảng viên. Điển hình tại Đảng bộ xã Trung Sơn hiện nay có 4 chi bộ, Đảng bộ Hùng Lợi có 5 chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Chi bộ thôn Ghềnh Nà, xã Công Đa (Yên Sơn) bàn giải pháp phát triển đảng viên mới.

Tìm được quần chúng ưu tú đã khó nhưng bồi dưỡng, giữ chân để đưa họ vào đứng trong hàng ngũ của Đảng còn khó hơn. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Na Hang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện có trên 300 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chỉ mới kết nạp được 152 đảng viên, đạt trên 50%. Một số Đảng bộ xã có tỷ lệ kết nạp đảng viên thấp như: Hồng Thái, Côn Lôn, Sinh Long, Sơn Phú, Thượng Nông.

Tại Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 56 chi bộ, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng còn thấp, việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, Đảng ủy Khối đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 95 đảng viên mới trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ kết nạp được 35 đảng viên.

Khó khăn trong tìm nguồn

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên nhân gây ra những khó khăn trong phát triển đảng viên chủ yếu là do không tạo được nguồn kết nạp đảng. Tại nhiều địa phương, lực lượng thanh niên đi học đại học, cao đẳng, học nghề, làm ăn xa, xuất khẩu lao động nhiều. Một số thanh niên ở lại địa phương lo phát triển kinh tế, còn ngại phấn đấu, chưa tích cực tham gia các phong trào tại địa phương dẫn tới tình trạng thiếu nguồn quần chúng ưu tú khiến công tác phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng còn khó khăn.

Thực tế trên đã cho thấy, ngoài nguyên nhân khách quan là thiếu nguồn thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan như một số nơi, cán bộ chưa sâu sát cơ sở, hoạt động của tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn nhiều nơi còn hạn chế; một số thanh niên chỉ tập trung làm kinh tế, chưa có nguyện vọng, ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Còn tại các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc tạo nguồn phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn. Theo đồng chí Ma Văn Khắp, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bên cạnh nguyên nhân do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu sản xuất phải cắt giảm nhân sự, ảnh hưởng nguồn kết nạp Đảng thì còn do một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, chưa chú trọng phát triển đảng viên mới. Vai trò của một số cấp ủy ở chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp chưa được phát huy nên chưa thu hút được quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu đặt ra đối với công tác phát triển đảng là hàng năm các chi bộ, đảng bộ phải kết nạp được đảng viên mới (trừ những nơi không còn nguồn để phát triển đảng viên mới).

Qua quá trình triển khai thực hiện Đề án 03, các chi bộ, đảng bộ đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo phát triển đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hàm Yên đã ban hành riêng Đề án về phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu 100% chi bộ kết nạp được đảng viên mới, phấn đấu mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên là người địa phương trở lên.

Tại Đảng bộ huyện Na Hang, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó, huyện chú trọng rà soát, đánh giá, phân tích nguồn quần chúng để có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là quần chúng ưu tú được phát hiện từ các phong trào hoạt động của các hội, đoàn thể, các chức danh trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, lực lượng dân quân, công an viên, thôn đội trưởng...

Đảng ủy Khối thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tạo điều kiện tối đa, linh hoạt cho doanh nghiệp về công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Ma Văn Khắp, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng ủy khối linh động tạo điều kiện cử giảng viên trực tiếp xuống các đơn vị, doanh nghiệp để bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, thậm chí giảng dạy vào ngày chủ nhật. 

Tuy nhiên bên cạnh phát triển về số lượng cần chú trọng chất lượng đảng viên, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng", yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng đúng mức chất lượng. Hàng năm các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc đúng quy định, chặt chẽ và phát huy dân chủ trong Đảng.

Đồng chí Ma Văn Hùng, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa chia sẻ, chú trọng chất lượng đảng viên phải ngay từ khâu đầu vào, do đó Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát cụ thể nguồn quần chúng; hướng dẫn cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng phải chặt chẽ theo quy định. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án phát triển chất lượng đảng viên. Qua đó, đưa ra những giải pháp để các đảng bộ, chi bộ chú trọng triển khai nghiêm túc công tác kết nạp đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.   

 

 

Nguồn::Theo TQĐT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 618