• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN

Yên Sơn tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ tại thôn Động Sơn, xã Chân Sơn

UBND huyện Yên Sơn tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ gắn với du lịch cộng đồng, hưởng ứng Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2022, tại Làng văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn, xã Chân Sơn