• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN

Đoàn công tác Sở tài nguyên và môi trường làm việc với huyện Yên Sơn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 24/8/2022, Đoàn công tác Sở tài nguyên và môi trường tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Sơn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tháo gỡ những vững mắc, tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.