Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ tư, ngày 06-01-2021, 14:59
Tháng 12 năm 2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Bình. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Xã có quy hoạch chung được phê duyệt và công bố công khai đúng thời hạn. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.


Một tuyến đường tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

100% Đường trục xã, 80% đường trục thôn, 70% đường ngõ xóm và 72% đường nội đồng đã được bê tông hóa. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được phát dọn thường xuyên.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, cùng với việc thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh và sự đóng góp tiền, ngày công, nguyên vật liệu... của người dân trên địa bàn xã. Đến nay hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng công tác tưới tiêu phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đã kiên cố được 27.034/29.390 km kênh mương, xây dựng, cải tạo, nâng cấp 08 công trình thủy lợi. Tỷ lệ đất trồng lúa 02 vụ được tưới tiêu chủ động 120 ha/120 ha đạt 100%.

Hệ thống điện cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật về an toàn sử dụng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên.

 Được nhà nước đầu tư xây dựng mới trường học, phòng học các cấp, đầu tư các trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Đến nay 03/03 trường học trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Xã có Đài truyền thanh không dây sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định. 09/09 thôn có hệ thống loa phát thanh hoạt động thường xuyên.

Được sự hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo của tỉnh, huyện và các tổ chức khác. Đảng ủy, UBND xã đã tích cực chỉ đạo, phân công cán bộ, đoàn thể phụ trách từng hộ gia đình, giúp đỡ ngày công lao động để xóa nhà tạm, dột nát, tuyên truyền nhân dân nâng cấp, chỉnh trang nhà ở đến nay không xã không có nhà tạm dột nát. Số hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ xây dựng  đạt 100 %.

Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp thường xuyên đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Xã đã Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia học nghề để làm việc tại các công ty trong nước và xuất khẩu lao động;  Mở rộng, phát triển các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thị trường cần để đưa vào sản xuất thành vùng hàng hóa tập trung, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đầu tư thâm canh diện tích Nhãn, ghép cải tạo các giống nhãn chất lượng cao, phát triển đàn ong lấy mật, đầu tư thâm canh cây lâm nghiệp, đăng ký cấp chứng chỉ FSC, triển khai nhân rộng các dự án phát triển. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn toàn xã đạt 44,2 triệu đồng/người/năm.

Đến tháng 10/2020 xã đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 08 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 26 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,0 %.


Nhiều hộ nông dân xã Thái Bình nuôi ong kết hợp trồng nhãn cho thu nhập cao.

Về tổ chức sản xuất, xã đã quy hoạch vùng trồng cây nhãn, nuôi ong lấy mật, mô hình trồng rau, lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác… Hiện xã có 02 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả là HTX NLN Thái Bình, và HTX DVSXNN Hùng Hậu. Có mô hình liên kết sản xuất gắn liền tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Phần lớn diện tích canh tác được áp dụng cơ giới hóa đối với cây trồng chủ lực

Xác định công tác dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong những năm qua xã đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động của xã, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị giới thiệu việc làm cho lao động của xã, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, mổ rộng kinh doanh dịch vụ để tự tạo việc làm nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng lao động trên địa bàn xã là 3.129 người, trong đó 100% có việc làm thường xuyên.

Về giáo dục Đào tạo Thái Bình đã thực hiện tốt công tác đầu tư để từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất cho công tác dạy và học. Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phổ cập giáo dục  tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, đạt xóa mù chữ cấp độ 2, đạt phổ cập THCS mức độ 3. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS đạt 96%; Số lao động qua đào tạo đạt 66,17%.

Trạm y tế xã  được nhà nước đầu tư xây dựng đảm bảo đầy đủ chức năng đáp ứng như cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đã hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách; tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm tự nguyện, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) chiếm 9,92%.

Thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã có 09/09 thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hóa".  Duy trì và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn. Trên địa bàn xã hiện có 1 câu lạc bộ cầu lông, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh và 09 đội văn nghệ thu hút đông đảo người dân. 97% số hộ gia đình trong xã đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thái Bình đã được nhà nước đầu tư xây dựng nghĩa trang, xây dựng công trình nước sạch tập trung, nhân dân vay vốn ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp xây dựng các công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Xã tích cực vận động nhân dân thu gom rác thải, xây dựng cải tạo các công trình vệ sinh trên địa bàn đảm bảo yêu cầu.

An ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 9/9 thôn có tổ tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

 Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính.  

Đối chiếu theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hiện nay xã Thái Bình đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Đặng Huyền

Chủ tịch CCB gương mẫu điển hình trong phát triển kinh tế

Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đội Bình nhiều năm qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn không chỉ phát triển được kinh tế gia đình mà còn hoàn thành tốt công tác Hội, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua CCB gương mẫu ở huyện Yên Sơn.