• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bác đi, Di chúc giục lòng ta”

52 năm kể từ khi Bác Hồ đi vào “thế giới Người hiền”, Di chúc của Bác, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là tài sản tinh thần vô giá, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng đi tới mọi thành công. Trên quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến mãi mãi ghi nhớ công ơn của Người, cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác vào trong mỗi việc làm, hành động cụ thể.

 

Gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đi vào nền nếp một cách rõ nét. Việc “làm theo” Bác ở nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã được gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, các cấp ủy đều xác định và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình để xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Nhiều nơi, nhờ sự quyết liệt của cấp ủy và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, những việc nổi cộm, cấp bách, còn hạn chế đã được khắc phục. Nhờ đó, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên. Lề lối, tác phong làm việc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, sáng tạo, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Người dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí Trương Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Kế (Sơn Dương) luôn phát huy vai trò
nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân.

Đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Dương cho biết, năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 6 việc còn tồn tại, hạn chế cần sửa chữa, khắc phục trong năm nay. Đến nay một số việc đã hoàn thành việc khắc phục, điển hình như chấn chỉnh tình trạng một số đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách lĩnh vực và theo dõi chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa dự sinh hoạt chi bộ theo quy định; khắc phục việc đăng ký và thực hiện nhiệm vụ đột phá. Nếu như trước đây, tỷ lệ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách lĩnh vực và theo dõi chi bộ, đảng bộ cơ sở dự sinh hoạt chi bộ theo quy định chỉ đạt trên 60% thì đến nay đạt trên 92%.

Việc đăng ký nội dung đột phá của của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND cấp xã có nhiều đổi mới. Ngoài việc đột phá, việc mới do người đứng đầu đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ việc, giao thêm việc. Những việc được Ban Thường vụ Huyện ủy giao thêm là những việc khó, tồn đọng, được nhân dân quan tâm. Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các tổ chức đảng ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. Nhiều việc ở cấp cơ sở đã được khắc phục hiệu quả, kịp thời.

Đồng chí Trương Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Kế (Sơn Dương) chia sẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xác định luôn phải nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ. Trong đó, hàng năm, Đảng ủy xác định rõ và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy. Năm 2020, Đảng ủy xác định hai việc cần khắc phục trong năm nay đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên ở những chi bộ lâu năm không kết nạp được đảng viên. Đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã nâng lên rõ rệt, đồng đều hơn và đến nay đã có 2 chi bộ lâu năm không kết nạp được đảng viên đã kết nạp được đảng viên.

Tự lực trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chuyên đề toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhiều cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo khơi dậy ý chí tự lực, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chuyên đề này, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Từ đó tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng.

Nhân dân thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) hăng hái thi đua làm đường bê tông nông thôn
theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh.

Cán bộ sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để tuyên truyền cho người dân hiểu về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong huy động sức dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn… đều được nhân dân đồng thuận cao. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Sơn chia sẻ, nhân dân tin tưởng cán bộ thì nhân dân không tiếc gì. Muốn nhân dân tin tưởng thì cán bộ cần tận tụy, trách nhiệm, tạo dựng được niềm tin vững chắc của nhân dân. Học tập và làm theo Bác Hồ, huyện Yên Sơn xác định mục tiêu quan trọng đó là xây dựng được đội ngũ cán bộ mẫu mực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, gần dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng phục vụ Đảng và nhân dân. Từ đó hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Đến nay, huyện Yên Sơn đang là địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Toàn huyện đã hoàn thành trên 51 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 83% kế hoạch được giao năm 2021. Huyện cũng đã hoàn thành 25/49 tiêu chí nông thôn mới đề ra trong năm nay, đạt trên 51% kế hoạch, nâng tổng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt trên 15 tiêu chí/xã. Từ thực tế trên có thể thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã được hiện thực hóa trong thực tiễn, biến thành những việc làm, hành động cụ thể, sát thực với đời sống nhân dân, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Những ngày này, về xã Chiêu Yên của huyện Yên Sơn, dù trời mưa, nắng thất thường nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn đều rất hăng hái thi đua làm đường giao thông nông thôn. Đồng chí Lê Văn Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Chiêu Yên (Yên Sơn) phấn khởi cho biết, phấn đấu đến năm 2023, xã về đích nông thôn mới. Do vậy cần sự đồng lòng rất cao của nhân dân. Muốn vậy thì cán bộ, công chức, đảng viên trong xã phải thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, đó là gần gũi với nhân dân, tận tâm, gương mẫu trong công việc.

Từ đó mới vận động, tuyên truyền để nhân dân nghe, nhân dân tin tưởng và làm theo. Đến nay, Chiêu Yên đã hoàn thành trên 90% kế hoạch làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh. Nhiều tiêu chí như môi trường, thu nhập bình quân đầu người cũng đang được nhân dân nỗ lực thực hiện. Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh từ trên 50% đã tăng lên 68%; thu nhập bình quân đầu người từ 30 triệu đồng/người/năm (2019) đến hết năm 2020 đã tăng lên 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14% vào đầu năm 2019  đến nay chỉ còn trên 7%.

Có thể thấy, đi tới đâu cũng được nghe và chứng kiến những việc làm theo Bác hết sức thiết thực, hiệu quả. Những việc làm theo Bác đó đã đi sâu vào cuộc sống để lan tỏa thành phong trào thi đua yêu nước. Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2-9, “Trời thu xanh ngát sáng Tuyên ngôn”, nhớ về Người, mỗi chúng ta càng thêm tự hào, kính yêu, nguyện suốt đời học tập và làm theo lời dạy của Người.   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 41