• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN
Tin liên quan
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Sáng 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

8h00: Khai mạc hội nghị

8h05: Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng lòng, chung sức tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2023, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt 7,46%, đứng thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt trên 56 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 20.450 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2022, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh thu hút trên 2,6 triệu lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. 

Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.287,42 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán. Chi ngân sách ước đạt 13.875 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán. Các công trình, dự án quan trọng của tỉnh được đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt; các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghiệp được quan tâm và thúc đẩy.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện; triển khai kịp thời và có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng... An ninh, trật tự toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên; công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, tích cực tham gia giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội có lĩnh vực, nhiệm vụ hiệu quả chưa cao; còn có 1 chỉ tiêu chính và 1 chỉ tiêu thành phần chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa chưa có nhiều bứt phá, giá trị gia tăng chưa cao; việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp theo quy mô hàng hoá, sản phẩm chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn còn ít. Du lịch tiếp tục phát triển, tuy nhiên chưa có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức hấp dẫn; chất lượng dịch vụ du lịch vẫn hạn chế; hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, nhất là hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ, thực hiện chuyển đổi số còn chậm...

Năm 2024, tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án... của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của tỉnh, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình, dư luận, đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, thực hiện tốt các chủ trương, quy định về quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo kế hoạch, lộ trình. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

8h15: Dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên sức mạnh to lớn và đạt những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2024, tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, và 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra, tỉnh đề ra các nhiệu vụ và giải pháp như: Về phát triển kinh tế phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; tăng cường phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Cùng với đó, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập các bậc học. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng các ngày lễ lớn. Triển khai Đề án nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở...

8h35: Thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Gợi ý phần thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai các nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, còn có chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Vì vậy, đồng chí đề nghị đại biểu thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đề ra những giải pháp sát thực để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương.

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Anh Cương làm rõ về một số sản phẩm công nghiệp tăng thấp; điện sản xuất giảm... Trong năm 2024, ngành sẽ nỗ lực, đề ra các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 16%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt đã giải trình, làm rõ những hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung khắc phục các khâu tổ chức triển khai mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm... phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, trong năm 2023 đơn vị quản lý tốt công tác khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Chính phủ và của tỉnh. Việc UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với một số dự án đầu tư đã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Trong năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính để các công trình trên địa bàn được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Âu Thị Mai cho biết, năm 2023 ngành tích cực tham mưu các mục tiêu và kế hoạch thuộc lĩnh vực của ngành, về cơ bản các kế hoạch đề ra đều đạt chỉ tiêu. Trong năm ngành cũng gặp một số khó khăn như quá trình huy động xây dựng nhà văn hóa. Vì vậy, năm 2024 ngành đề nghị các huyện triển khai rà soát sớm gửi Sở tổng hợp trình UBND tỉnh; phối hợp với các tỉnh miền Trung tổ chức các chuỗi sự kiện, thúc đẩy phát triển du lịch.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hiến.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hiến cho biết, trong năm 2023 trong quá trình thực hiện nền tảng số gặp những khó khăn về tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp thông tin của tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp nền tảng của tỉnh... Trong năm 2024 thực hiện nền tảng số, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Thế Hùng: Trong năm 2014, ngành sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định... Đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách trên địa bàn, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên: Trong năm những khoản thu, tình hình quyết toán vốn đầu tư cơ bản không vướng mắc; quản lý giá so với cùng kỳ năm trước cơ bản ổn định; chi ngân sách đề nghị các huyện thành phố bám sát nghị quyết của HĐND để thực hiện. Năm 2024 Sở Tài chính đề nghị các huyện, thành phố cần tập trung giải quyết nguồn ngân sách; bám sát số nguồn thu để có giải pháp thực hiện...

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền: Đến thời điểm này các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2024, huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, để các nhà đầu tư triển khai xây dựng và hoạt động hiệu quả. Trong năm huyện cũng được giao dự toán thu khá cao, vì vậy Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp giao Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện các giải pháp thu ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao.

Năm 2024 huyện Sơn Dương phấn đấu có 6 xã đạt nông thôn mới, huyện cũng đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Lâm Bình Nguyễn Thành Trung.

Bí thư Huyện ủy Lâm Bình Nguyễn Thành Trung: Các chỉ tiêu của năm 2023 huyện đã cơ bản đạt và vượt, có 2 chỉ tiêu khó đạt là chỉ tiêu về đô thị hóa và chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện huyện gặp một số khó khăn vướng mắc như: xây dựng nhà văn hóa việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa thấp; quá trình thực hiện chuyển đổi số còn khó khăn vì trong quá trình thực hiện chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Trong năm 2024 huyện đề nghị, giữa Cục thuế tỉnh và các huyện, thành phố cần có quy chế phối hợp để quá trình thực hiện được chặt chẽ, hiệu quả.

Bí thư thành ủy Tạ Đức Tuyên.

Bí thư thành ủy Tạ Đức Tuyên: Năm 2023 thành phố khó khăn nhất là nguồn thu ngân sách, cần xác định lại giá đất khu dân cư; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm. Năm 2024 thành phố quyết tâm hoàn thành thu ngân sách, để hoàn thành chỉ tiêu đó thành phố mong các ngành sớm triển khai nhiệm vụ, để tập trung các giải pháp thực hiện sớm ngay từ đầu năm. Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thành phố quyết tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái: Năm 2023 trong quá trình triển khai 1 số nhiệm vụ trên địa bàn huyện còn bị nghẽn về lập hồ sơ. Trong năm 2024, huyện tập trung cao độ thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu dân cư; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ... Đặc biệt, quyết tâm triển khai thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương: Năm 2024, là năm tăng tốc bứt phá để hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy tôi đề nghị các sở, ban, ngành cùng vào cuộc và triển khai tích cực hơn. Trong quá trình triển khai cần có cơ chế phối hợp cụ thể để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và thực hiện hiệu quả.


Nguồn::Theo TQĐT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Hôm qua : 694