• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN SƠN

Thủ tục Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với đất

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN kèm theo).
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003, hoặc giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (nếu có).
- Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của chính phủ (nếu tài sản gắn liền với đất là nhà ở); hoặc giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo duy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu tài sản là công trình xây dựng).
- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng khác (nếu giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở không có sơ đồ).
- Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu người sử dụng đất, sở hữu tài sản ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).

Thời hạn giải quyết Hộ gia đình, cá nhân.
Đối tượng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Văn bản chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có kèm theo danh sách các trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
- Danh sách công khai các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Biên bản tiếp thu và giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân (nếu có).
- Hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN kèm theo).
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003, hoặc giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (nếu có).
+ Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của chính phủ (nếu tài sản gắn liền với đất là nhà ở); hoặc giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo duy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu tài sản là công trình xây dựng).
+ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng khác (nếu giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở không có sơ đồ).
+ Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu người sử dụng đất, sở hữu tài sản ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/103389/20210825/de_nghi_cap_giay_chung_nhan_6bbb0.docx
Phụ lục
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 847