Các đơn vị trực thuộc Huyện ủy Yên Sơn

Thứ tư, ngày 24-06-2015, 15:14

1. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện


Đ/C Trần Giang Tuyên
Thủ trưởng cơ quan Tổ chức -
Nội vụ huyện


 
Đ/C Nhữ Hùng Thông
Phó Trưởng Cơ quan tổ chức
Nội vụ huyện

 

Đ/C Vũ Mạnh Cường
Phó Trưởng Cơ quan tổ chức
Nội vụ huyện

 

 Đ/c Đỗ Nho Sơn
Phó Trưởng Cơ quan tổ chức - Nội vụ huyện


Đ/c Triệu Đức Lâm
Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Huyện


Đ/c Đặng Phi Trường
Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Huyện

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị


Đ/C Nguyễn Quang Thắng
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

4. Ban Dân vận Huyện ủy


Đ/C Lê Thị Hoa
Thủ trưởng Cơ quan Khối Dân,
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Văn phòng Huyện ủy

Đ/C Đỗ Văn Tuân
Chánh văn phòng huyện 


Đ/c Hoàng Minh Hải
Phó Chánh Văn phòng huyện


Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan
Phó Chánh Văn phòng huyện