Ban thường vụ Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:21

  

Đ/c Phạm Kiên Cường
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện

Đ/C Phạm Ninh Thái
Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện


 


Đ/c Vũ Hồng Xuân
Ủy viên
 

Đ/C Lê Quan Toàn
Uỷ viên


Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Ủy viên


Đ/c Trần Giang Tuyên
Ủy viên

 


Đ/c Lê Thị Hoa
Ủy viên

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên


Đ/c Chu Quang Chung
Ủy viên
 

 


Đ/c Đinh Khắc Hùng
Ủy viên