Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 20120 - 2025

Thứ ba, ngày 23-06-2015, 10:31
1 ĐC Phạm Ninh Thái Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
2 ĐC Phạm Kiên Cường Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 ĐC Vũ Hồng Xuân UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
4 Đ/c Lê Quang Toàn UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
5 ĐC Nguyễn Mạnh Thuấn UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 ĐC Trần Giang Tuyên UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
7 ĐC Nguyễn Anh Tuấn UV BTV Huyện uỷ, Trưởng cơ quan UBKT -Thanh tra Huyện
8 ĐC Lê Thị Hoa UV BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng Cơ quan Khối Dân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
9 ĐC Chu Quang Trung  Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện 
10 ĐC Đinh Khắc Hùng Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
11

ĐC Nguyễn Hữu Phương

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

12 ĐC Nguyễn Xuân Nho Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
13 ĐC Đỗ Văn Tuấn Huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện
14 ĐC Đặng Phi Trưởng Huyện ủy viên, Phó thủ trưởng cơ quan UBKT-Thanh tra huyện
15 ĐC Vũ Mạnh Cường Huyện ủy viên, Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
16 ĐC Nguyễn Quang Thắng Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
17 ĐC Tạ Văn Tình Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện
18 ĐC Hoàng Thị Chuyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện
19 ĐC Đỗ Chí Thanh Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện
20 ĐC Đỗ Xuân Hải Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
21 ĐC Phạm Công Nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính huyện
22 ĐC Phùng Quang Binh Huyện ủy viên, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện
23 ĐC Phạm Anh Sơn Huyện ủy viên, Trưởng Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện
24 ĐC Hoàng Thanh Cảnh Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
25 ĐC Nguyễn Xuân Thủy Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện
26 ĐC Nguyễn Thị Tú Anh Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện
27 ĐC Chẩu Bình Yên Huyện ủy viên, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện
28 ĐC Ngô Thị Thu Thủy Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện
29 ĐC Đào Thị Mai Hương Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện
30 ĐC Trần Đức Luân Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn
31 ĐC Trần Hữu Hùng Huyện ủy viên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện
32 ĐC Nguyễn Đình Tứ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Viện
33 ĐC Trọng Văn Vĩnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Quan
34 ĐC Khúc Thị Thu Thủy Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Ninh
35 ĐC Lại Thị Thúy Vân Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban KT-XH HĐND huyện
36 ĐC Lê Hồng Việt Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân
37 ĐC Nguyễn Lương Hiên Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Quân
38 ĐC Hoàng Đức Cảnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bằng
39 ĐC Nguyễn Đức Cường Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trung Môn